“Tinh thần tập thể – Trách nhiệm – Tận tâm – Trung thực – Tinh nhuệ ” không chỉ là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của công ty mà còn là niềm tự hào và quyết tâm cống hiến của hầu hết các cán bộ nhân viên Nam Thiên Group.

Tập thể Nam Thiên Group tự hào và kiên định đi theo định hướng 5T-9

Tinh thần tập thể: Không có một công ty nào có thể tồn tại và phát triển nếu nhân viên chỉ hoạt động một cách riêng lẻ. Chính vì vậy, tinh thần đồng đội “một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại lên hòn núi cao” được đánh giá là một trong những phẩm chất cao nhất, thậm chí còn cao hơn năng lực chuyên môn.

Tập thể Nam Thiên Group tự hào và kiên định đi theo định hướng 5T-5

Trách nhiệm: Làm việc không xao lãng, luôn tập trung theo sát từng diễn biến công việc mình đảm nhân cho đến khi hoàn thành. Đặc biệt sẵn sàng làm thêm giờ cùng phương châm “về khi hết việc chứ không phải hết giờ”, và không suy tính thiệt hơn.

Tập thể Nam Thiên Group tự hào và kiên định đi theo định hướng 5T-4

Tận tâm: Là biết thực hiện tất cả các công việc, từ to đến nhỏ bằng tất cả sức lực, tâm huyết, tôn trọng công việc, luôn làm việc đến kết quả cuối cùng, thành hoặc bại và dám chịu trách nhiệm.

Tập thể Nam Thiên Group tự hào và kiên định đi theo định hướng 5T-3

Trung thành: Trước sau một lòng một dạ, giữ trọn niềm tin, giữ trọn những tình cảm gắn bó với công ty.

Tập thể Nam Thiên Group tự hào và kiên định đi theo định hướng 5T-2

Tinh nhuệ: Đội ngũ nhân viên được huấn luyện kĩ, trang bị đầy đủ kiến thức và có khả năng chịu đựng áp lực cao.

Tập thể Nam Thiên Group tự hào và kiên định đi theo định hướng 5T 1

Không chỉ là nơi làm việc, Nam Thiên Group chính là ngôi nhà thứ 2 nơi mọi thành viên gắn bó để sống và làm việc. Ở bất cứ vai trò và vị trí nào trong công ty, nhân viên Nam Thiên Group luôn tự hào và kiên định theo định hướng 5T.