Lĩnh Vực Hoạt Động

01/

Đầu Tư và phát triển dự án

Chiến lược Phát triển kinh doanh Bất động sản là chiến lược “xương sống”, “đầu tàu” trong mô hình chiến lược của Công ty Nam Thiên, lĩnh vực bất động sản đã và đang tạo lập cho công ty Nam Thiên những giá trị to lớn về lợi nhuận, vị thế trên thương trường, với một thị trường bất động sản đang phát triển của Việt Nam. 

02/

Tư Vấn Đầu Tư

Hoạt động sâu rộng trên mọi lĩnh vực của thị trường bất động sản giúp chúng tôi có được lợi thế đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Công Ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên được trang bị đầy đủ để tư vấn về huy động vốn, đầu tư và chuyển nhượng dự án bất động sản.

03/

Quản Lý và Vận Hành

Tư vấn mua bán và chuyển nhượng là một dịch vụ cốt lõi của chúng tôi. Nam Thiên Group với năng lực nghiên cứu chuyên sâu, khả năng xử lý tình huống phức tạp với mức độ bảo mật cao, cơ sở dữ liệu khách hàng và các dự án lớn, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thấu đáo, thiết kế riêng biệt đáp ứng nhu cầu và mục tiêu riêng của khách hàng.